23948sdkhjf

Fönsterjätten antar färdplan för fossilfrihet

Elitfönster ansluter till Byggföretagens färdplan 2045 i arbetet mot netto nollutsläpp av växthusgaser. Initiativet är en del i Elitfönsters satsning på hållbarhet där målet är att kunna erbjuda produkter som tillför större klimatnytta under användningen än den klimatpåverkan som orsakas för att tillverka dem.

I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och för att möta riksdagens beslut om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 krävs en gemensam omställning i arbetet mot klimatneutralitet. Elitfönster hoppas att deltagandet i färdplanen utmanar övriga fönstertillverkare till ökat fokus på miljö- och hållbarhet.

 Det är närmast vår plikt att ansluta oss till Byggbranschens färdplan och på så sätt visa våra branschledande miljö- och hållbarhetssatsningar. Vi har internt ställt om vår verksamhet till att linjera med färdplanen. Nu hoppas vi att fler aktörer fortsätter utvecklingen mot klimatneutrala värdekedjor som är nödvändigt om vi ska nå riksdagens mål, säger Jonas Hernborg, vd Elitfönster.

Elitfönster har utvecklat en hållbarhetskompass som är grunden för det fortsatta arbetet mot netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. De vill erbjuda energieffektiva och ansvarsfullt producerade fönster, genom att endast köpa in el producerad av vindkraft, värma upp alla fabriker med biobränsle som till största del är spill från fabrikerna, endast använda virke från hållbart skogsbruk och nyttja cirkulära kretslopp för plastspill. Elitfönster jobbar även kontinuerligt med att digitalisera sin verksamhet. I Färdplan 2045 nämner Byggföretagen digitalisering som en stor och viktig faktor för att nå de uppsatta målen.

 Vårt arbete med Elitfönsters hållbarhetskompass och digitalisering borgar för att vi ansluter till färdplanen med bästa möjliga förutsättningar. För att vi ska kunna fortsätta utvecklas och bidra till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor krävs en gemensam ansträngning och just nu finns verkligen ett genuint driv i hela branschen. Det ger energi och hopp om framtiden, säger Jonas Hernborg.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078