23948sdkhjf

Trähus blir en del av testbädd

Det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors ska bygga Magasinet, sin första byggnad helt i trä, i Linköping. De gör det i utvecklingsområdet Ebbepark, inom ramen för det testbäddskoncept som finns inom projektet.  Trästommen kommer att följas upp ur flera olika perspektiv, framför allt klimat- och miljönytta. Totalt beräknas koldioxidpåverkan minska med 79 procent jämfört med konventionell byggteknik. Byggnaden kommer att bli sex våningar hög och stå klar hösten 2022.

– Vi ser fram emot att lära oss mer om att bygga i trä, byggbranschen utvecklas mycket och träbyggnation är helt klart en teknik vi behöver kunna. Genom att byggnationen av Magasinet är en del i Ebbeparks testbädd har vi möjlighet att lära oss själva i processen samt dela med oss av våra lärdomar, säger Daniel Jonsson, fastighetschef på Sankt Kors.

Förutom lägre koldioxidpåverkan i byggfasen ska byggnaden ha sedumtak som bidrar till renare luft, tar hand om regnvatten innan det rinner ut i dagvattensystemet och har isolerande effekt mot både värme och kyla. 

Stommen med pelare, balkar och bjälklag är i trä, även hisskärnan i husets mitt utförs i trä. För att visualisera att Magasinet är ett trähus kommer trästommen inomhus att vara synlig. När Magasinet står färdigt hösten 2022 kommer Stångåstaden att ta vid och bygga bostäder i trä i en angränsande byggnad.

Totalentreprenören för Sankt Kors byggnation, Åhlin och Ekeroth, har uppfört flera byggnader i trä tidigare och ser att de kan bidra med sina tidigare erfarenheter och samtidigt utveckla sitt eget hållbarhetsarbete.

– Vi har lärt oss mycket i tidigare projekt och ser helt klart att fördelarna överväger. Jämfört med andra material får vi en tystare, renare och trevligare arbetsmiljö, betydligt färre transporter samt en byggprocess och byggnad med lägre miljöpåverkan, säger byggföretagets vd Göran Lundström.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11