23948sdkhjf

Brandsäkerhet en styrka för trä

Om fem år ska brandsäkerhet vara en styrka för träbyggandet. Det är målet för Björn Källander, nybliven chef för arbetsgruppen för brandfrågor vid den europeiska träorganisationen CEI-Bois. 

Björn Källander har lång erfarenhet av arbete med träfrågor vid Svenskt Trä. Nu arbetar han både i nordiska och europeiska samarbeten för att lösa de frågor som fortfarande finns kvar kring bränder i trähus. Är trä ett problem, eller är det konstruktion och kvalitetskontroll som avgör brandrisken?

– I de flesta internationella sammanhang där man i dag diskuterar brandrisk så nämns inte trä, konstaterar Björn Källander. Det har blivit allt mer etablerat att det handlar om andra saker än materialet i husens stomme. Dels inredningen, men även kvalitetskontroll hela vägen när det gäller materialval och byggprocess. Det gäller inte minst den tragiska brandkatastrofen i Grenfell Tower i London.

Björn Källander är frustrerad över att politiker i England valt att införa begränsningar för brännbara material, trots att utredningen om katastrofbranden visade att det var just kvalitetskontroll och brott mot reglerna som var orsaken.

– Det handlar om politiska beslut, baserade på särintressen och inte på fakta. De flesta utanför England, inte minst Skottland, har läst rapporterna bättre och valt att arbeta med frågor kring organisation och kontroll.

Björn Källander noterar också att kunskaper som kunde hindrat katastrofen i Grenfell Tower fanns tillgängliga redan 1984, tretton år före branden, vilket visar ytterligare på hur viktigt det är att kunskaper sprids och att det finns en organisation för att se till att de används.

– Man behöver bygga en ”Chain of knowledge” som säkerställer att det som byggs stämmer med det som är godkänt och bestämt, oavsett materialval, konstaterar Björn Källander.

CEI-Bois Task Force Fire, som Björn Källanders grupp officiellt heter, domineras av träländerna Sverige, Finland och Österrike. Gruppen har tre huvuduppgifter, att sammanställa och sprida existerande kunskap och statistik kring bränder, att initiera och följa upp forskningsprojekt samt att arbeta för mer likalydande standarder och regler över hela Europa.

– Det är kanske svårt att undvika att länder har olika tillämpningar av regler, men det skulle räcka långt om vi kan komma överens om vilka testmetoder som kan godkännas och hur resultaten ska tolkas, menar Björn Källander.

Bland forskningsuppgifter som Task Force Fire arbetar för nämner Björn Källander limfogars brandtålighet, modellering av brandförlopp, sammanställningar av var och varför det brinner, testmetoder för fasader och beräkningar av kostnader för bränder i hus med olika stommaterial.

– Blir kostnaderna högre när trähus brinner? Troligen inte, men vi behöver statistik och siffror.

Trenden i Europa är alltså att man allt mindre talar om stommaterial och mer om organisation och kvalitet. Björn Källander nämner begreppet BIO, Building, Installation, Organisation. Andra trender för brandsäkerhet är sprinklers.

– I Norge har träbyggandet tagit fart mycket tack vare att man numera kräver sprinklers i alla högre hus, oavsett stommens material. Skottland är på väg att införa samma krav. Personligen skulle jag vilja se ett motsvarande krav på bostadssprinklers i alla hus över tre våningar, samt i alla byggnader för äldreboende, förskoleverksamhet och liknande där en utrymning kan bli komplicerad och tidskrävande. Det är inte stommen som dödar vid en brand, det är inredningen.

En annan trend i byggandet är ju förtätningar, en utveckling i nästan alla större städer i världen. Förtätning ställer speciella krav på brandsäkerhet eftersom den utförs nära bebodda hus samtidigt som brandskyddet inte är färdigt och brandvarnare och andra säkerhetssystem inte är i bruk.

– System för detta studeras i projektet Timber on top, noterar Björn Källander. En annan trend är att allt fler stora hus monteras av företag som bygger volymer som sedan sätts ihop till stora lägenhetskomplex. Här ställs krav på att bränder inte ska kunna sprida sig i utrymmet mellan volymerna.

Men trots utmaningarna siktar alltså Björn Källander och hans grupp på att göra bränder till en icke-fråga på fem år.

– Med rätt utförande kan trähus bli säkrare än hus med andra stommaterial.

Det finns som sagt att göra, men det finns också kunskaper att bygga vidare på.

– Vi vet vad vi behöver göra. Nu gäller det att bygga finansieringen också, säger Björn Källander.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.112