23948sdkhjf

Götenehus växer med Trähusstaden

Trähusbyggarna Götenehus satsar på egen utveckling och förvaltning av fastigheter och startar ett nytt affärsområde inom fastighetsutveckling. Den nya verksamheten innebär att äga och utveckla bostads- och samhällsfastigheter.

Den långsiktiga bostadsförvaltningen bedrivs genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden.

Det nya affärsområdet Fastighetsutveckling stärker koncernens affärsmodell genom att både bredda erbjudandet och samtidigt på sikt skapa en stabilare och lönsammare verksamhet, säger Andreas Gustafsson, vd Götenehus Group.

Götenehus har under sin nittioåriga historia främst bedrivit tillverkning av trähus i egen husfabrik där det idag produceras både villor, radhus och lägenheter. Bolaget har de senaste åren stegvis blivit både bredare och starkare och det är nu ett bra tillfälle att växla upp ytterligare. Genom egen förvaltning av fastigheter skapas en affärsmodell som är långsiktigt stabilare, växande och mindre känslig för konjunktursvängningar.

Ansvarig chef för det nya affärsområdet blir Martin Klaesson som samtidigt även tillträder som VD för det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden. Martin har en mångårig bakgrund från bland annat Peab där han under lång tid har varit ansvarig chef för entreprenadverksamheten i olika delar av Västsverige. De senaste åren har han också arbetet centralt i Peab med bland annat ansvar för bostadskoncept. Martin ingår också i Götenehuskoncernens ledningsgrupp.

Ökar takten i Trähusstaden

Den långsiktiga förvaltningen av bostäder bedrivs genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden där Götenehus är hälftenägare tillsammans med Julakoncernens fastighetsbolag. Verksamheten kompletterar Götenehus övriga affärsområden och Götenehus får en långsiktig och nära kund med bra kunskap om slutprodukten. Bostadsutvecklingen stärks också genom ett brett och attraktivt erbjudande med en mix av både hållbara bostäder och olika upplåtelseformer.

Att äga och förvalta hyresbostäder har de senaste åren blivit en lönsam och attraktiv affär som ger både hyresintäkter och möjlighet till ökade marknadsvärden. Med denna affärsmodell, där vi kan påverka hela affären från markköp till förvaltning, ser vi stora möjligheter till ett attraktivt boende för våra hyresgäster. Ambitionen är att öka takten i att bygga mer hyresbostäder och ett större fastighetsbestånd, säger Martin Klaesson.

Startar fastighetsutveckling

I och med förvärvet av en samhällsfastighet med bostadsbyggrätter i Trollhättan som nyligen genomfördes tar Götenehus också klivet in i fastighetsutveckling. Verksamheten innebär att äga, förvalta och utveckla bostads- och samhällsfastigheter. Syftet är att förändra och utveckla fastigheternas användningsområden, sänka driftskostnader och arbeta med långsiktiga och stabila hyresgäster. Fastigheterna ska innehålla utvecklingsmöjligheter för bostäder för att samverka med Götenehus övriga verksamheter.

− Att bedriva fastighetsutveckling är något som vår huvudägare har lång erfarenhet av. Nu drar vi nytta av detta både sett till kompetens och erfarenhet för att skapa nya värden till Götenehuskoncernen både genom förbättrad lönsamhet och genom att vi kan knyta till oss ny kompetens. Förvärvet av fastigheterna i Trollhättan är ett första steg och vi kommer fortsätta att söka ytterligare förvärvsmöjligheter, säger Andreas Gustafsson.

Det nya affärsområdet Fastighetsutveckling kommer att rapporteras externt från och med delårsrapporten för jan – mars 2022 med egen resultaträkning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063