23948sdkhjf

K2A bygger stora trähus i Stockholm

Det stora projektet med att omvandla Örbyleden i södra Stockholm till den levande stadsgatan Örbystråket har inletts. K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tilldelats en markanvisning som motsvarar 80 till 120 nya hyresbostäder som kommer att byggas i trä.

– Vi ser fram emot att vara med och utveckla Stockholm i positiv riktning. Det är glädjande att Stockholms stad väljer att satsa på hyresbostäder i trä, så att klimatpåverkan hålls nere, säger Johan Knaust, vd vid K2A.

På bottenvåningarna ska plats skapas för ateljéer dit konstnärer bjuds in att etablera det nya stråket. Det råder idag en stor brist på konstnärsateljéer i Stockholm. Det gäller särskilt i attraktiva lägen och konstnärer trycks successivt ut mot mindre centrala adresser. Under det första året kommer ateljéerna i de nya byggnaderna att vara helt hyresfria, bortsett från kostnader för el och värme.

– Vi vill se en ny stadsboulevard växa fram, fylld av energi och rörelse. Då är det avgörande att bottenvåningarna blir öppna och levande med verksamheter som riktar sig utåt och bidrar med liv till gatan, säger Johan Knaust.

Området som markanvisningen avser kallas Framsidan och ligger inom fastigheten Örby 4:1, i stadsdelen Stureby/Örby i södra Stockholm. Markanvisningen är en del av Stockholms stads satsning ”hyresrättspushen” och innebär att K2A har en option på att förhandla med Stockholms stad om överenskommelse om exploatering inklusive köpeavtal respektive tomrättsavtal för Framsidan. Stockholms stad och K2A är överens om att verka för att området planläggs för ny bebyggelse så att K2A kan uppföra motsvarande 80 till 120 bostäder. Markanvisningen har tilldelats efter ett jämförelseförfarande, där K2A med stöd av Nyréns Arkitektkontor har utvecklat idén om dynamiska storgårdskvarter med miljöcertifierad bebyggelse helt i trä mot den nya stadsgatan.

– Vi tror stadsutvecklingen kan vara en möjlighet att erbjuda ny plats för konsten, utmed de urbana stråken. Av en bullrig trafikbarriär från bilismens storhetstid skapas ett levande stadsrum där grannskapets stadsdelar får nya framsidor mot söderorts första stadsboulevard. Här kan konstnärerna bli pionjärer i utvecklingen av nya urbana stadsmiljöer, säger Ulrika Bergström, vd på Nyréns.

De nya lägenheterna kommer att produceras i trä och miljöcertifieras med Svanenmärkning. Ambitionen är att byggnaderna ska klassas som mörkgröna enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier, vilket motsvarar den högsta miljöklassen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095