23948sdkhjf

Utfasningen av matrisfub flyttas fram

Tidigare var det bestämt att toppformtalsmatriserna skulle fasas ut den 1 augusti i år, men mot bakgrund av att pandemin bland annat begränsat tillträde till mätstationerna samt resursbrist hos främst teknikleverantörerna, har Biometrias styrelse beslutat att flytta fram utfasningen till 1 januari 2023.

De som berörs är sågverk som använder fastvolym framtagen via toppformtalsmatris. Biometrias styrelse har också beslutat att det finns möjlighet till att få dispens, om sågverk uppfyller några av skälen.

De fem skälen är:

  1. Sågverk har beställt mätram som inte hunnit levereras. Mätramen ska vara planerad att installeras senast 2023-07-31, för att dispens ska ges.

  2. Sågverk har beställt nödvändig mjukvara som inte hunnit installeras. Mjukvaran ska vara planerad att installeras senast 2023-07-31, för att dispens ska ges.

  3. Problem med hårdvara eller mjukvara som försvårar driftsättning har uppdagats. För att dispens ska beviljas krävs redovisning av åtgärdsplan för att lösa problemet med planerat genomförande senast 2023-07-31.

  4. Test har utförts innan 2023-01-01 med icke godkänt resultat. För att dispens ska utföras i detta fall ska åtgärdsplan med planerat genomförande före 2023-07-31 redovisas.

  5. Mjukvara har hunnit installeras men Biometria har ännu inte testat eller följt upp resultaten och driftsatt fub-mätning. Biometria åtar sig att kontrollera installerad mjukvara senast 2023-07-31.

Biometria har kontakt med alla utrustningsleverantörer och vet därmed när mjukvara och mätramar installeras. Detta innebär att mätplatsägarna inte aktivt behöver söka dispens i de fall punkt 1, 2 eller 5 uppfylls. För sågverk som uppfyller kraven enligt punkt 1, 2 eller 5 kommer ingen skriftlig dispens att skickas ut. Sågverk som önskar ansöka om dispens enligt punkt 3 eller 4 behöver göra det skriftligt till Biometria senast 2022-11-30.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078