23948sdkhjf

Stora Enso säljer sina sågverk i Ryssland

Stora Enso kommer att sälja sina två sågverk i Ryssland, Nebolchi och Impilahti, till den lokala företagsledningen.

Stora Ensos bedömning är att osäkerheten på den ryska marknaden gör att lokalt ägarskap kan skapa en mer hållbar och långsiktig lösning för dessa verksamheter och deras anställda.

Avyttringen beräknas vara slutförd under andra kvartalet 2022 och kommer inte att ha någon betydande effekt på Stora Ensos årliga omsättning och operativa rörelseresultat. På grund av försämrade affärsutsikter för dessa verksamheter har en nedskrivning på motsvarande cirka 700 miljoner kronor redovisats i resultatet för första kvartalet. Övriga förluster hänförliga till avyttringen beräknas uppgå till motsvarande cirka 600 miljoner kronor, i första hand bestående av en valutaomräkningsdifferens som redovisas på avyttringsdagen. Utgifterna redovisas som jämförelsestörande poster.

Sågverken, som ligger i Novgorod och Karelen har cirka 330 anställda och en årskapacitet på 350 000 msågat virke, vilket inkluderar 55 000 kubikmeter  processat trä och 65 000 ton pellets. Stora Ensos ryska skogsverksamhet har cirka 170 anställda och förfogar över långsiktig avverkningsrätt för cirka 370 000 hektar.

Försäljningen omfattar även Stora Ensos ryska virkesförsörjning, som förser sågverken med virke.

Stora Enso tillkännagav den 2 mars 2022 att företaget stoppar all produktion och försäljning i Ryssland tills vidare. Koncernen arbetar nu för att hitta en hållbar framtida lösning för sina tre förpackningsanläggningar i Ryssland.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.096