23948sdkhjf

SCA:s kvartalsrapport: "Inflation på insatsvaror och logistik har varit hög"

SCA lämnade på fredagen sin kvartalsrapport för första kvartalet 2021

Så här skriver SCA i sin kvartalsrapport:

Resultatet det första kvartalet 2022 förbättrades väsentligt jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Resultatet försvagades dock något jämfört med föregående kvartal, förändringen förklarades framförallt av en högre omvärdering av biologiska tillgångar föregående period.

Så här såg det ut för SCA första kvartalet 2022 (jämfört med första kvartalet 2021).

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 015 (4 172) miljoner kronor. Förändringen relaterade främst till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden.
  • Periodens resultat 1 760 (802) miljoner kronor
  • Operativt kassaflöde 1 143 (475) miljoner kronor

I kvartalsrapporten kan man också läsa följande:
Utbudet i marknaden har varit begränsat och efterfrågan god inom samtliga produktområden samtidigt som SCAs produktion varit på en god nivå. Inflation på insatsvaror och logistik har varit hög men genom stark kontroll över den egna värdekedjan och hög självförsörjningsgrad inom ved, energi och logistik har kostnadsökningar till stor del dämpats. 

Inom segment Massa påverkades leveransvolymen av låga ingående lager efter ett planerat underhållsstopp som genomfördes i slutet av föregående år. Produktion och efterfrågan var på en fortsatt god nivå. Expansionsprojektet av CTMP (kemisk termomekanisk massa) på Ortvikens industriplats fortlöper enligt tidplan och budget.

Efterfrågan på kraftliner har varit stark under perioden, drivet av en globalt hög efterfrågan på förpackningar under en längre tid. Expansionsprojektet av kraftliner i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget.

SCA har inga verksamheter eller direkt exponering i form av inköp eller försäljning i Ryssland, Ukraina eller Belarus.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. 

Säsongsmässigt lägre efterfrågan på sågade trävaror har lett till normaliserade lagernivåer och lägre marknadspriser i jämförelse med föregående kvartal.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094