23948sdkhjf

Största ökningen av byggkostnader på 40 år

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 3,4 procent i april 2022 jämfört med mars 2022. Jämfört med april föregående år steg byggkostnaderna med 12,2 procent. Det är den högsta förändringen i årstakt sedan 1981.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 3,4 procent mellan mars och april 2022. Under motsvarande period 2021 ökade Byggkostnadsindex med 0,9 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 3,2 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 4,2 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Mest ökade byggmaterialkostnaderna 

Störst ökning bland entreprenörernas kostnader stod byggmaterialkostnaderna för med 5,6 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för armeringsstål främst med 21,6 procent. Kostnaderna för järn- och stål inklusive armeringsstål steg med 12,6 procent. Övriga byggmaterialkostnader ökade eller var oförändrade, förutom kostnaderna för vitvaror som sjönk. Efter en period med negativa och oförändrade månadsförändringar ökade kostnaderna för trävaror i april med 6,8 procent..

Entreprenörernas omkostnader steg med 2,1 procent. Kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade med 1,5 procent. Ökningen berodde på att kostnaderna för dieselolja och lastbilstransporter steg med 5,1 respektive 2,7 procent. Kostnaderna för löner steg med 0,4 procent, medan kostnaderna för maskiner var oförändrade.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Alla dessa kostnader steg. Mest ökade räntekostnaderna, 9,8 procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078