23948sdkhjf

SCA investerar i "Munksund 2.0"

SCA investerar 13 miljoner kronor i sågverket i Munksund. Det handlar om flera olika investeringar i en kedja som syftar till att ytterligare höja värdet från varje träd.

Peter Nilsson, sågverkschef för SCA Munksund, menar att investeringen är viktig för att modernisera verksamheten och upprätthålla konkurrenskraften.

– Nu närmar vi oss ett Munksund 2.0 där vi i flera steg förbättrat sågverket med fokus på att få ut mer värde ur varje träd, säger Peter Nilsson. Vi tror att det kommer innebära att vår verksamhet skapar nya möjligheter inom hela SCA-koncernen och ge ett bättre utbyte från sågen. Helt enkelt mer värde ur varje träd och timmerstock. Det är en positiv framtidssatsning att säkra en högre effektivitet i sågen. Det stärker förutsättningarna att leverera de långlivade träprodukter som binder kol och kan ersätta andra produkter som tillverkats av fossilt eller ändliga material, säger Peter Nilsson.

Sedan tidigare pågår ett koncernarbete med ett nytt affärssystem där SCA Munksund tar sin del i drift vid årsskiftet 2022/2023.

Under senhösten 2021 installerades en ny enstyckematare vilken medförde en kapacitetsökning. Under våren har en ny rundvridning och inläggning installerats i såglinjerna, det vill säga den maskin som positionerar stockarna på bästa sätt in i fortsatt sönderdelning. Syftet är att förbättra utbytet från sågen. I juli månad är det planerat att en ny trimmarkap ska installeras och driftsättas.

Det sista steget i investeringspaketet genomförs under hösten när en av sågens brädavskiljare ska byggas om för att kunna klara att hantera tunnare brädor.

Sammantaget uppgår investeringarna till cirka 13 miljoner kronor och investeringen ligger inom befintlig ram för löpande nettoinvesteringar.

– Det känns fantastiskt inspirerande att tillsammans med våra medarbetare få fortsätta utveckla vårt fina sågverk på en i branschen klassisk plats. Vi har ett fint läge här vid Piteälven, med riktigt bra infrastruktur med järnväg in på området, nära till en fin hamn och ett stenkast till våra vänner på Pappersbruket som förädlar våra biprodukter. Skogen i länet levererar en förstklassig råvara som bidrar till allas vårt stora projekt – en snabb klimatsmart omställning mot bioekonomi istället för oljeekonomi, säger Peter Nilsson.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109