23948sdkhjf

Höga träpriser – avverkningen på rekordnivå

Avverkningen i svenska skogar ökade till rekordnivåer under 2021 och uppgick till knappt 97 miljoner skogskubikmeter. Bakom siffrorna ligger stor efterfrågan på byggträ. Med undantag från stormen Gudrun 2005 har den svenska avverkningen aldrig varit större.

Trävarupriserna ökade kraftigt under coronapandemin och sågverken mötte en stor efterfrågan främst med inhemskt virke. Samtidigt minskade importen av massaved och exporten av rundvirke ökade på grund av hög efterfrågan från våra grannländer. Detta förklarar den ökade svenska avverkningen, säger Jörgen Pettersson, policyrådgivare vid enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen.

Bruttoavverkningen 2021 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik som släpptes i dag till 96,6 miljoner skogskubikmeter. Det är en ökning med 3,8 procent i jämförelse med 2020 då avverkningen uppgick till 93,1 miljoner skogskubikmeter. Avverkningen under 2021 var den största hittills om man bortser från 2005 då avverkningen uppgick till 122 miljoner skogskubikmeter på grund av stormen Gudrun.

I jämförelse med 2020 uppskattas avverkningen av sågtimmer av barrträd ha ökat med 5,7 procent, avverkningen av massaved ökat med 1,0 procent och brännved ökat med 7,1 procent.

I linje med Skogsstyrelsens prognoser

Ökningen syns även i andra länder, till exempel i Finland där ökningen var hela tio procent. Trenden är också i linje med den bedömning som Skogsstyrelsen gjort i den skogliga konsekvensanalys (SKA) som tas fram på uppdrag av regeringen under 2022. I den spås en fortsatt stigande efterfrågan.

– I en av de rapporter om vi hittills publicerat inom SKA22 har vi bedömt att efterfrågan kommer att öka fram till 2035 som en följd av kända aviserade förändringar av skogsindustrikapaciteten. Ett av de scenarier vi tagit fram har fokus på ökad tillväxt för att möjliggöra den efterfrågade avverkningen, säger Andreas Eriksson, utredare vid enheten för policy och analys.

SKA22 kommer presenteras för regeringen senast 30 oktober. Den kommer då att vara ett bra underlag för att analysera de framtida avverkningsmöjligheterna.

Mest avverkning i Götaland

Statistiken för 2021 visar också att:

  • det avverkades mest i Götaland varifrån drygt 36 procent av den avverkade volymen kommer. Cirka 30 procent kommer från Svealand och drygt 33 procent från Norrland.

  • drygt 65 procent av den avverkade volymen kommer från slutavverkning, 24 procent från gallring och resten från övrig avverkning.

Under 2021 var importen av rundvirke preliminärt 6,3 miljoner kubikmeter vilket är omkring 0,9 miljoner kubikmeter mindre än året innan. Exporten var preliminärt 1,2 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,2 miljoner kubikmeter mer än under 2020.

Större avverkningar i norr

Den genomsnittliga slutavverkningen för avverkningar större än 0,5 hektar uppgick till 3,2 hektar. Slutavverkningarnas storlek var i genomsnitt mer än dubbelt så stora i Norra Norrland (5,3 hektar) som i Götaland (2,1 hektar). Den genomsnittliga arealen i slutavverkning hos enskilda skogsägare är drygt 40 procent mindre än den hos övriga skogsägare.

Nettoavverkningen som utgör den avverkade volymen av alla trädstammar som helt eller delvis tas tillvara uppgick 2021 till 77,0 miljoner kubikmeter (m3fub). Drygt hälften av nettoavverkningen bestod av sågtimmer av barrträd, 41 procent av massaved, 7 procent av brännved samt någon procent av annat virke.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.07