23948sdkhjf

Klartecken för klimatvänligare Kålmasken förskola

Umeå kommun får nytt bygglov med detaljplan för att bygga den nya förskolan Kålmasken på Tomtebo gård i Umeå. 

Det förra bygglovet återremitterades eftersom tomten inte uppfyllde en friyta på 40 kvadratmeter per barn. Efter interna diskussioner på kommunen beviljades bygglovet under förutsättning att detaljplaneändring för Kålmasken 1 söktes. Detaljplaneändringen medför att förskolans tomt får ytterligare yta för att klara kravet på 40 kvadratmeter per barn.

Detaljplaneändringen har sökts och bygglovet för förskolan har beviljats.

– Den ursprungliga tidplanen kompletteras med en ny, som innebär att förskolan blir inflyttningsklar för barnen om två år. Ytterligare ett stycke skogsmark som inte kräver några åtgärder, kommer att tas i anspråk i den nya detaljplanen. Kontrakt är skrivet och i slutet av september sker entreprenadstart säger Magnus Conradsson, byggprojektledare på Umeå kommun.

För att minska klimatpåverkan byggs Kålmasken med korslimmat trä. Träet binder koldioxid i atmosfären samtidigt som tekniken att bygga ger mycket stor bärkraft, ljuddämpning och brandavskiljning.

– Från början tittade vi på att bygga helt koldioxidneutralt, men ett studiebesök hos en stor offentlig beställare visade att det skulle bli för omfattande. Vi ville ändå göra så litet koldioxidavtryck som möjligt och valde att bygga i korslimmat trä och minska mängden betong. Vi har bytt ut stål och betong i stommen mot korslimmat där det passar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Miljardutdelning i Södra
Nya hus tillverkas i Sizes konkursade fabrik
Derome säkrar fallskydd
Vida höjer priser
Elitfönster varslar 165 medarbetare
Ledare: Med industrin – mot framtiden

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.718