23948sdkhjf

Trähusbarometern – sviktande orderingång

Trä- och Möbelföretagens, TMF, rapport Trähusbarometern är här. Rapporten, som kommer ut två gånger om året, tar tempen på orderingångar och leveranser av småhus och flerbostadshus av trä.

I årets andra rapport skriver TMF att prognosen är oförändrad jämfört med mars – antalet påbörjade hus är fortfarande 13 000 stycken – men samtidigt väntas tuffare tider och sviktande orderingångar.

Bland branschorganisationens medlemsföretag minskade den totala orderingången av småhus av trä under det första halvåret med 37 procent jämfört med året innan. Liknande trend går att finna bland flerbostadshus som hade en minskad orderingång på 48 procent.

Samtidigt levererades 3 463 småhus under denna period, vilket är en ökning med 18 procent. På flerbostadshussidan minskade leveransen med 6 procent jämfört med samma period 2021.

– Några av orsakerna till det låga småhusbyggandet just nu är det osäkra omvärldsläget, bankernas kreditrestriktioner, kontantinsatsen samt amorteringskrav. Kreditrestriktionernas negativa effekt på nyproduktionen har i och med det höga prisläget på insatsvaror och höjda räntor ökat rejält, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF i en kommentar.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN

Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä.

Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.

Prognosen inför nästa år, skriver TMF, är 10 500 påbörjade småhus. Vad gäller flerbostadshus är prognosen att 3 340 lägenheter kommer att levereras fram till mitten av nästa år.  

– Men det finns även andra faktorer som påverkar småhusbyggandet lika mycket – inte minst frånvaron av småhustomter i den kommunala planeringen. Det utgör fortsatt det största hindret för ett ökat småhusbyggande, säger Gustaf Edgren.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08