23948sdkhjf

Projekt avgör om det är dyrare att bygga i trä

Blir det alltid dyrare att bygga i trä än i betong och är det priset vi måste betala för att klara hållbarhetsmålen? En ny studie visar att kostnaden inte alltid är högre.

Studien jämför byggkostnaderna för att öka kunskapen kring träbyggande.

Arkitema, Cowi Norge och Chalmers har tillsammans studerat och jämfört nyligen byggda projekt i Sverige och Norge. Projekten har stommar i antingen betong eller korslimmat trä.

Slutsatserna av jämförelsen, tillsammans med litteraturstudier och intervjuer, är bland annat att:

  • De totala byggkostnaderna för att bygga med korslimmat trä måste inte bli högre, det beror på typen av projekt.
  • Ju mer erfarenhet av att planera och bygga träkonstruktioner, desto lägre blir byggkostnaderna.
  • Materialkostnaden för trästomme blir ofta högre...
  • ... men med trästomme blir ofta byggtiden kortare vilket minskar investeringskostnader och snabbar på intäktsflödet.

- Trä är ett hållbart material med en koppling till naturen som också är bra för människors hälsa, och som samtidigt håller nere byggbranschens klimatpåverkan. Det är viktigt att höja kunskapsläget kring träbyggande eftersom metoder och materialteknik ständigt utvecklas. Ju mer erfarenhet vi får av träbyggande desto bättre är det både för klimatet och den ekonomiska kalkylen, säger Aija Baumane, hållbarhetsstrateg på Arkitema.

En sammanfattning samt länk till den fullständiga rapporten

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109