23948sdkhjf

Holmens kvartalsrapport - "Vi upprätthåller resultatet på en mycket hög nivå"

Idag presenterade Holmen sin kvartalsrapport.

Nettoomsättningen var för tredje kvartalet avar 5 784 miljoner kronor jämfört med samma kvartal förra året 4 877 miljoner kronor. 

Resultat efter skatt 1 482 miljoner kronor (763).

Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 1 662 miljoner kronor (980).

– Tack vare stark försörjning av egen ved och energi har vi kunnat upprätthålla kvartalets resultat på en mycket hög nivå, trots vikande trävarukonjunktur, säger vd Henrik Sjölund i en kommentar. 

I rapporten skriver bolaget bland annat följande.

Priset på papper var fortsatt högt drivet av brist på både energi och fiber.
– Tack vare en stark kostnadsposition har vi kunnat upprätthålla resultatet på en historiskt hög nivå, 832 miljoner kronor. 

Efterfrågan på kartong för konsumentförpackningar var god och marknadspriserna har etablerats på en högre nivå.

På virkesmarknaden är konkurrensen om massaved och flis stor till följd av att industrin går på högvarv samtidigt som importen från Ryssland stoppats. Timmermarknaden har däremot mattats av som en konsekvens av osäkerhet kring byggkonjunkturen.

Intresset för att bygga i trä är stort, men osäkerheten kring byggkonjunkturen gör att kunderna avvaktar med beställningar vilket leder till att priserna sjunker.

Bolaget har under året ökat vår förnyelsebara elproduktion med nästan 40 procent och har stora möjligheter att tillföra mer. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094