23948sdkhjf

Södras kvartalsrapport - "Jag är glad och stolt"

Idag presenterade Södra sin kvartalsrapport.

Södras nettoomsättningen för tredje kvartalet blev 8 102 miljoner kronor. Det kan jämföras med tredje kvartalet 2021 då nettoomsättningen var 6 999 miljoner kronor.

Periodens resultat var 2 048 miljoner kronor jämfört med 1 790 miljoner kronor. 

Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2 481 miljoner kronor. Förra året var summan 2 119 miljoner kronor. 

Resultatet för det tredje kvartalet är enligt bolaget en effekt av ett gynnsamt marknadsläge med en hög efterfrågan och mycket god prisbild för Södras produkter inom massa och energi. Södras industrier har producerat höga volymer med stabil kvalitet, samtidigt som leveransvolymerna av massa har ökat jämfört med föregående år. Södras elproduktion övergår behovet och under det tredje kvartalet såldes 146 GWh på elnätet och stöttade elförsörjningen i Götaland.
– Jag är glad och stolt över att vi levererar ett resultat som detta i en väldigt osäker tid. Resultatet har uppnåtts tack vare ett långsiktigt arbete, där goda insatser från medarbetare och medlemmar byggt Södra starkt nog att stå stadigt trots kraftiga svängningar i omvärlden. Resultatet ger oss möjlighet att fortsätta utveckla familjeskogsbruket i Götaland och att hantera de utmaningar som väntar, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 60 miljoner kronor (4). Resultatförbättringen under perioden var främst en effekt av ökade marginaler från den egna skogen i Baltikum.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 225 miljoner kronor (1 121). Detta avspeglar den försämrade prisbilden för sågade trävaror i kombination med lägre utleveranser av sågade trävaror.

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 2 393 miljoner kronor (1 252). Resultatförbättringen förklaras av en förstärkt prisnivå och ökade utleveranser av marknadsmassa.

Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till −4 miljoner kronor (52). Förändringen är en effekt av att innehavet i Silva Green Fuel under motsvarande period föregående år omklassificerades till att redovisas som resultat från andelar i handelsbolag som belastar finansnettot. 

 – Vi är ödmjuka inför utvecklingen i omvärlden och utmaningarna som ligger framför oss. Södra påverkas på flera sätt i dagens osäkra läge. Inte minst av den fallande konjunkturen, vilken har skapat lägre efterfrågan för sågade trävaror under kvartalet. Vi arbetar mycket aktivt med det vi kan påverka och har exempelvis minskat produktionen i våra sågverk för att anpassa verksamheten efter marknadssituationen, säger Lotta Lyrå.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.14