23948sdkhjf

Limträ bromsar i handeln

Den senaste leveransstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä visar att ett svagare konjunkturläge även påverkat delar av limträbranschen.

Under årets första nio månader har försäljningen av lagerbalk till bygghandeln bromsat in medan projektbalk som innefattar leveranser till större byggprojekt, ökat något.

I det rådande marknadsläget är det positivt att argumenten för att välja limträ som konstruktionsmaterial bara blir fler och starkare. Här märker vi att bland annat klimatfördelarna väger tungt, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä.

Det är främst försäljningen av lagerbalk till konsument och industri som sjunker, medan efterfrågan på projektsidan med leveranser till större projekt som exempelvis flervåningshus och hallar, fortfarande är hög, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Enligt den senaste limträstatistiken gick försäljningen av projektbalk ner 11 procent i september 2022 och lagerbalk med 34 procent jämfört med samma månad föregående år. Under årets nio första månader har försäljningen av projektbalk ökat med drygt 1 procent, medan lagerbalk har gått ner ungefär 5 procent jämfört med föregående år. Totalt har försäljningen minskat med 1,5 procent de nio första månaderna av 2022.

Vi märker att de svenska hushållens renoveringsiver som tog fart under pandemin har lagt sig. Inflation, stigande räntor och energipriser minskar också kraftigt möjligheterna att renovera, bygga om eller göra nyinvesteringar, säger Stig Axelsson, försäljningschef på Martinsons Byggsystem AB

Till det positiva hör att efterfrågan på lager- och logistikbyggnader fortfarande är hög. Det går i linje med limträbranschens erbjudande att bygga snabbt, effektivt och till ett bra pris. Samtliga svenska limträtillverkarna erbjuder i dag färdigprojekterade standardhallar med stommar i limträ som ger öppna ytor och enkelt kan anpassas till olika verksamheters behov.

Det finns ett stort intresse för limträ från fastighetsutvecklare som vill investera i hållbara byggnader för att öka sin klimatprofil. Materialet efterfrågas även i offentliga upphandlingar då kommuner och regioner behöver leverera på sina hållbarhetsmål, säger Daniel Edman, försäljningschef limträ på Setra Trävaror AB.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.174