23948sdkhjf

SCA kvartalsrapport "Resultatet minskade"

Idag presenterade SCA sin kvartalsrapport.

Så här ser bolagets resultat ut för tredje kvartalet. 

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2022 var 5 007 miljoner kronor. Samma kvartal 2021 var det 5 077 miljoner kronor. 
  • Periodens resultat 1 666 miljoner kronor (1 821). 
  • Operativt kassaflöde 1 873 miljoner kronor (1 872).

Bolaget beskriver kvartalet i en kommentar:
"Resultatet för det tredje kvartalet minskade i förhållande till såväl föregående kvartal som motsvarande kvartal ifjol främst relaterat till lägre försäljningspriser på sågade trävaror. Kostnadsökningar till följd av den stigande inflationen har dämpats genom stark kontroll över den egna värdekedjan med hög självförsörjningsgrad inom ved och energi."

Bolaget har flera stora investeringar på gång bland annat expansionen av kraftlinertillverkning i Obbola i Umeå samt den nya anläggningen i Ortviken i Sundsvall för produktion av CTMP (kemiskt förbehandlad termomekanisk massa). Bolaget meddelar att båda projekten fortlöper enligt budget och produktionsstart i de nya produktionslinjerna beräknas ske före årsskiftet, vilket är tidigare än planerat.

Hur går det för SCA:s olika affärsområden. Så här skriver bolaget i sin rapport. 

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. Priset på massaved och timmer har ökat successivt i jämförelse med föregående kvartal.
Efterfrågan på sågade trävaror har varit svag inom såväl byggvaruhandeln som nybyggnation i de flesta geografier. Till följd av svag efterfrågan har såväl försäljningspriser som leveransvolymer minskat i jämförelse med föregående kvartal.

Inom segment Massa var efterfrågan fortsatt god under kvartalet och försäljningspriserna i Europa ökade.Leveransvolymerna minskade i jämförelse med föregående kvartal, främst relaterat till det planerade underhållsstopp som påbörjades i slutet av perioden.

Försäljningspriserna på kraftliner har varit stabila under kvartalet men efterfrågan har sjunkit något från en hög nivå till följd av lägre efterfrågan på förpackningar.

Under kvartalet har lyckade produktionstester på den nya pappersmaskinen i Obbola genomförts och intrimning har påbörjats.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078