23948sdkhjf

Bygghandelns medarbetare trivs

Bygghandelns medarbetarenkät 2022 visar att nio av tio medarbetare trivs i sin yrkesroll i byggmaterialhandeln samt att åtta av tio skulle rekommendera andra att arbeta i branschen. Området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär.

Byggmaterialhandlarna har under hösten låtit genomföra en medarbetarenkät bland de anställda i medlemsföretagen. Enkäten ger en bild av en bransch där medarbetare är både nöjda med sin arbetsgivare och är motiverade i sitt arbete. Undersökningen visar även att 9 av 10 medarbetare trivs och en viktig faktor till det är gott samarbete mellan kollegor. 8 av 10 medarbetare är stolta över att arbeta på sitt företag och skulle även rekommendera andra att arbeta på i branschen.

Viktigt för att medarbetarna ska stanna kvar i branschen är att det finns utvecklings- och karriärmöjligheter. Fler än åtta av tio upplever även arbetsmiljön som säker och trygg. De positiva resultaten upplevs i lika hög grad av kvinnor och män.

Undersökningen visar att området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär. Behovet av utvecklingsmöjligheter och chans att växa i företaget är som störst för personer mellan 20–35 år.

Branschen upplevs mer positiv jämfört med genomsnittet i motsvarande undersökningar hos andra företag inom privat sektor. 1 800 personer valde att besvara enkäten över hela landet vilket motsvarar mer än var tionde av alla anställda i branschen. 26 % av dessa är kvinnor.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.485