23948sdkhjf

Nya projekt beviljade av Smart Housing Småland

Smart Housing Småland (SHS) har beviljat finansiering till ett antal nya projekt vid de två senaste styrelsemötena.

Projekten ligger i linje med de två inriktningarna som SHS verkar inom – Livsmiljöer och Teknik – med en koppling till en ökad konkurrenskraft för våra industrier i fokus, träbyggnads- och planglasindustrin.

– De beslutade projekten stödjer våra framåtriktade initiativ inom våra fokusområden och det är både positivt och viktigt att de kommer igång, säger Smart Housings processledare Linda Kummel.

De beviljade projekten är:

Forskningsprofil – Resurs och Klimateffektiv Träbyggnadsdesign
Projektledare: Thomas Bader, Linnéuniversitetet
Syfte: Forskningsprofil inom hållbar träbyggdesign för en fortsatt kompetensutveckling

Civilingenjörsutbildning – Hållbara Byggnadskonstruktioner
Projektledare: Jan Oskarsson, Linnéuniversitetet
Syfte: Utveckla utbildningsplan, kursmaterial och innehåll för högre utbildning

Porto Academy goes Småland
Projektledare: Magnus Falk, RISE
Syfte: Stödja genomförandet av Master Class inom industriellt träbyggande och arkitektur

Vägledning för Brandprojektering
Projektledare: Axel Mossberg, Bengt Dahlgren
Syfte: Sammanställa kunskapsläge och utveckla vägledning för generell brandprojektering

Civilingenjörsutbildning – Hållbara Konstruktioner och BIM
Projektledare: Nina Andersson, Tekniska högskolan i Jönköping (JTH)
Syfte: Utreda behov av och inriktning för civilingenjörsutbildning

MAP4Sustainability
Projektledare: Peter Johansson, Jönköping University
Syfte: Utveckla projekt och ansökan inom hållbar produktion och cirkularitet

Nysvenskby
Projektledare: Mikael Ludvigsson, RISE
Syfte: Utreda produkter och hjälpinsatser för återuppbyggnad

Transparent Trä som laminat i Glas
Projektledare: Mikael Ludvigsson, RISE
Syfte: Utveckla och skapa prototyper av glas på trä

Nätverk för Cirkulär användning av Trämaterial
Projektledare: Jimmy Johansson, Linnéuniversitetet
Syfte: Formulera frågor och forma nätverk kring cirkulär användning av trämaterial

Digitaliseringsmognad i Träbyggindustrin
Projektledare: Erdelina Kurti, Linnéuniversitetet
Syfte: Digitaliseringsmognad i träbyggindustrin och kompetenshöjande åtgärder

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.14