23948sdkhjf

Ny bok ska vägleda om KL-trä

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä publikationen "Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä". Publikationens avsikt är att hjälpa beställare, projektledare, arkitekter, inköpare, med flera med bedömning av ytkvalitet vid uppstart av nya projekt.

Publikationen har tagits fram gemensamt av branschorganisationen Svenskt Trä och de svenska KL-trätillverkarna. Den innehåller bildstöd så väl som tabeller och olika typer av definitioner och riktar sig även till besiktningspersoner och entreprenörer för att använda som stöd vid projektslut.

– Med den ökande användningen av KL-trä uppstår allt oftare frågor om vilken ytkvalitet kunden kan förvänta sig, inte minst i byggnader där man väljer att ha synliga KL-träytor, säger Patrice Godonou, Standardiseringsansvarig på Svenskt Trä. Det händer att slutanvändare kontaktar materialleverantören när byggnaden har varit i bruk under en tid, för att ställa frågor om utseendeförändringar som uppstått. Även vissa besiktningspersoner undrar ibland över hur de ska utvärdera KL-träytor i samband med slutbesiktning. I de fallen kommer den här publikationen att vara en bra vägledning.

Besiktningspersoner ska kunna använda publikationen för att bedöma sprickor och ytkvalitet. Publikationen ska även ge trygghet till kunder om att det finns en grundläggande ytkvalitet att utgå ifrån vid valet av synliga KL-träytor i en byggnad. Därigenom fås realistiska förväntningar på slutresultatet och en acceptans för att viss uppkomst av sprickor kommer att förekomma. KL-trä är ett naturligt, levande byggmaterial som till viss del förändras över tid.

För beställare och entreprenörer blir publikationen ett underlag som kan användas inför upphandling och i förfrågningsunderlag. Publikationen ger även förutsättningar för att minska tillkomna ärenden, i de fall då kunder ställer många frågor om sprickor, samt minska kostsamma reklamationsärenden.

Publikationen kommer att bidra till informationen i framtida uppdateringar av AMA-Hus och AMA-Råd.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078