23948sdkhjf

SCA kvartalsrapport: "Resultatet för år 2022 var högsta någonsin"

Idag presenterade SCA sin kvartalsrapport och årsrapport. 

Vi börjar med att titta på sista kvartalet 2022 med jämförelsen för samma kvartal 2021 inom parentes.

  • Nettoomsättning 4 873 miljoner kronor (4 763)
  • Periodens resultat 1 215 miljoner kronor (1 995)
  • Operativt kassaflöde 726 miljoner kronor (1 763)

Bolagets kommentarer till fjärde kvartalet:

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. Priset på timmer och massaved  har stigit i jämförelse med föregående kvartal.

Efterfrågan på sågade trävaror har fortsatt varit svag inom såväl byggvaruhandeln som nybyggnation i de flesta områden. Till följd av svag efterfrågan har också försäljningspriserna minskat i jämförelse med föregående kvartal.

Inom segment Massa minskade leveransvolymerna i jämförelse med föregående kvartal, främst relaterat till det planerade underhållsstopp som slutfördes i början av perioden samt ett längre oplanerat produktionsstopp.

Efterfrågan på kraftliner har sjunkit under perioden till följd av lägre efterfrågan på förpackningar. Den lägre efterfrågan har lett till att det genomsnittliga försäljningspriset på kraftliner var lägre än föregående kvartal.

Bolaget har senaste åren satsat på vindkraft och kan nu konstatera att cirka 20 procent av Sveriges vindkraftsproduktion finns på SCA:s mark.

Helåret 2022 såg ut så här, 2021 års siffror inom parentes.

  • Nettoomsättning 20 794 miljoner kronor (18 822)
  • Periodens resultat 6 821 miljoner kronor (6 101)
  • Operativt kassaflöde 5 685 miljoner kronor (5 216)

Bolaget kommenterar 2022 så här:

Resultatet för år 2022 var SCAs högsta någonsin. Resultatet uppnåddes genom stark efterfrågan och höga försäljningspriser på SCAs produkter och god kostnadskontroll.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094