23948sdkhjf

Efterfrågan på limträ i projekt ökar

Projektbalken drar i väg med en försäljningsökning på 30 procent i december 2022.

Efter flera rekordår bromsar limträbranschens försäljning av lagerbalk till bygghandeln och återgår nu till mer normala nivåer,  med undantag för projektbalken. Den används främst i större projekt som allt oftare byggs i trä, till exempel idrottshallar, kontor, logistik- och industribyggnader. 

– Resultatet för lagerbalk var väntat med tanke på det rådande omvärldsläget. Konsumenterna håller tillbaka vilket påverkar försäljningen av lagerbalk. Däremot är efterfrågan på projektbalk hög och det är glädjande att de riktigt stora träprojekten blir allt fler, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Enligt den senaste limträstatistiken från Svenskt Trä gick den totala försäljningen av limträ upp med 2,3 procent i december 2022 jämfört med samma månad föregående år. Ökningen har möjliggjorts av projektbalken där försäljningen steg kraftigt med drygt 30 procent. För lagerbalken minskade försäljningen med 37,5 procent. Sett över året ökade försäljningen av projektbalk med drygt 2 procent under 2022, medan siffran för lagerbalk visar en minskning med cirka 13 procent. Sammantaget minskade limträförsäljningen med 4,3 under 2022 jämfört med föregående år.

– Under Q4 2022 har fokus legat på den stigande inflationen, de höga elpriserna och kriget i Ukraina vilket bidragit till ytterligare en dämpning. Det positiva är att projektsidan ser bra ut. Vi har sålt många projekt och har även flera på gång, säger Lars Källströmer, produktchef byggprodukter på Holmen Wood Products AB.

Trots en fortsatt finansiell oro på marknaden betonar de svenska limträtillverkarna att limträförsäljningen fortfarande ligger på höga nivåer, trots en liten nedgång från 2021 när pandemin bidrog till ökad försäljning mot konsument via bygghandeln.

– Nu svänger försäljningen över mot entreprenörssidan där vi ser en ökning främst på större lager, logistik- och industribyggnader. Tack vare klimatfördelarna med att bygga i trä tar vi marknadsandelar från andra material, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094