23948sdkhjf

Måns Johansson på kvinnodagen: Vida strävar mot jämställdhet och mångfald

Skogsbranschen är sedan gammalt en mansdominerad bransch. Branschen har en tradition med majoriteten män både i de yrken som utförs i skogen och de som utförs på sågverken. Hos oss på Vida arbetar 14 procent kvinnor och det är ingen hemlighet att vi vill att den siffran skall öka!

Det finns ett stort behov av att stärka attraktionskraften och att öka andelen kvinnor inom branschens alla områden - från skog till industri och transporter. Det tjänar både branschen och även Vida på. Vi ser det som ett långsiktigt arbete att slå hål på fördomar och vanföreställningar kring vilka som passar i branschen, och hela tiden lyfta fram goda kvinnliga förebilder. Det finns sannolikt en uppfattning att det är tungt och påfrestande att jobba på sågverk, men idag är automationsgraden hög och operatörstjänsterna innehåller mer och mer övervakning.

På den skogliga sidan har vi på Vida det senaste halvåret valt att mer aktivt jobba med att rekrytera kvinnor till vår verksamhet. Vi har bjudit in studenter, ibland bara kvinnor och ibland en mixad grupp, som läser skogliga utbildningar till olika träffar för att samtala med dem och bättre förstå varför man väljer bort vissa yrken till förmån för andra. Arbetet har bara pågått en kort period, och kommer att fortsätta lika aktivt, men det har redan gett resultat. Vi har gått från noll kvinnliga inköpare till två på ett halvår. Det är riktigt glädjande. Och visar att man kan uppnå förändring.

Varför är då jämställdhet viktigt för oss? Är det inte viktigare att det är rätt person som får tjänsten? För det första är Vida ett företag att räkna med, både nu och i framtiden. Och i framtiden tror vi på arbetsplatser med en bra könsfördelning. All forskning pekar på att en jämställd arbetsplats är bättre ur flera perspektiv. En rättvis och inkluderande arbetsmiljö bidrar till alla medarbetares välmående och utveckling. Ju mer jämställt ett företag är, desto bättre mår personalen. Mångfald på arbetsplatsen bidrar till en mer kreativ miljö i och med att gruppens samansättning består av flera olika erfarenheter och kompetenser. Kunder/leverantörer är inte heller en homogen grupp. För att bättre kunna möta och tillgodose krav och förväntningar behöver vi ha en bredd av erfarenheter och kompetenser bland våra medarbetare. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar både kvinnor och män utökar vi vår rekryteringsbas i en tid där kompetens är hårdvaluta.

Så du som ännu inte arbetar på Vida kanske inte ser våra ansträngningar, men du skall vara säker på att de görs. Och du som redan arbetar hos oss, låt oss tillsammans fortsätta arbeta för en jämställd och inkluderande arbetsplats. Låt oss påminna varandra när vi ser orättvisor, eller när det är något som hade kunnat göras bättre ur ett jämställdhetsperspektiv.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078