23948sdkhjf

TMF: Sänkt elskatt mer långsiktig lösning

Trä- och Möbelföretagen, TMF har lämnat sin syn på hur elstödet ska utformas framöver – och förordar sänkt elskatt.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2023 att ett elstöd, finansierat av intäkter från överbelastning i elnätet, så kallade flaskhalsintäkter, hos Svenska Kraftnät ska återföras till elkonsumenter. Industrin, däribland TMF, har varit kritisk till den utdragna processen och har nu lämnat sitt yttrande på remissen:

– Även om det har varit förseningar och kompletteringar i ärendet, är det välkommet att företagen äntligen får besked. Vi på TMF är dock av uppfattningen att en sänkning av energiskatten på el är en mer långsiktigt hållbar åtgärd för företagen, säger Simon Imner, näringspolitisk expert på TMF.

När det gäller övriga synpunkter ser TMF positivt på att det sker en återbetalning till de företag som har betalat in avgifterna, i den mån avgifterna inte används för att bygga bort flaskhalsarna. Med tanke på att återbetalningen fördelas mellan hushåll och företag anser TMF att utgångspunkten bör vara att återbetalningen sker i proportion till andelen av den förbrukning som ligger till grund för kapacitetsavgifterna.

TMF är dock oroliga över konkurrensaspekten och tycker det är beklagligt att EU:s statsstödsregler sätter ett generellt tak för återbetalningen på motsvarande 2 miljoner euro, vilket i Sverige begränsas till 20 miljoner kronor. Begränsningen innebär att företag som ingår i en koncern har ett tak för koncernbolagen som helhet på totalt 20 miljoner kronor, vilket leder till att dessa företag når upp till takbeloppet betydligt fortare än konkurrerande fristående företag.

– Vi ser det som problematiskt att förslaget riskerar att bidra till snedvridningar i konkurrensen, och hade med fördel tagit del av resonemang kring alternativa lösningar, utvecklar Simon Imner.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078