23948sdkhjf

Prenumerationsvillkor

Prenumeration gäller tills vidare. Det innebär att tidningen beställs och levereras för en viss tidsperiod (normalt ett år) vilken förlängs med samma period. En ny faktura för den förlängda perioden skickas ut och uppsägning ska ske skriftligt eller via telefon före dess att fakturan förfaller för betalning. Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid. Observera att utebliven betalning ej gäller som uppsägning.

Betalning
Faktura skickas ut per post. Alla fakturor ska betalas senast på förfallodagen. Vid utebliven betalning skickar vi dig två påminnelser. I det fall betalning uteblir efter påminnelse stoppas leveransen av tidningen och en slutfaktura för redan levererade utgåvor skickas ut. Nordiske Medier har rätt att ta ut fakturerings- och påminnelseavgifter.

Digital åtkomst
Din prenumeration är personlig och ditt konto för digital åtkomst får enbart användas av dig som registrerad användare. Din inloggning kan användas på upp till två arbetsstationer (förutsatt att prenumerationen är betald). Den personliga inloggningen får inte delas eller multipliceras utan överenskommelse, se upphovsrättslagen. Missbruk kan leda till avstängning utan föregående meddelande.

Leverans av tidning
Vår ambition är att tidningen distribueras till dig utan störningar. Vi tar inget ansvar för uteblivna exemplar orsakade av distributören. För att reklamera utebliven tidning kontakta kundtjänst så skickar vi vid tillgång ett nytt exemplar.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas konfidentiellt och förvaras under säkra förhållanden i enlighet med gällande lag. Läs mer om vår policy för personuppgifter här: https://www.woodnet.se/privacy

Kundservice
Du har rätt att ta del av dina uppgifter och kan ändra din information genom att kontakta kundservice:
Mail ntt-kundservice@nordiskemedier.se
Telefon 08-670 41 00
Aktivering av digital inloggning: prenumeration@nordiskemedier.se

Med förbehåll
Nordiske Medier ansvarar inte för prenumerationer beställda via återförsäljare. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar och ändringar i villkoren. Vi ansvarar inte för händelser som ligger utanför vår kontroll såsom force majeure, tryckfel, avbrott på sajterna, avgiftsändringar, distribution, etc.

Sänd till en kollega

0.032