23948sdkhjf

Södra lyfts av marknadsläget

Södra redovisar ett starkt resultat för det första halvåret 2021, en effekt av en mycket stark marknad för Södras huvudprodukter.

Södrakoncernens nettoomsättning för första halvåret 2021 ökade med 18 procent och uppgick till 13 019 miljoner kronor (10 993). Rörelseresultatet uppgick till 1 873 miljoner kronor (449) och avkastningen på sysselsatt kapital var 18 procent (4). Soliditeten uppgick till 59 procent. (Motsvarande siffra för 2020 inom parentes.)

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 1 326 miljoner kronor (221). Omsättningen under kvartalet var 7 287 miljoner kronor (5 416).

– Vi har ett väldigt ovanligt marknadsläge, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef. Priserna på Södras huvudprodukter massa och sågade trävaror är på rekordnivåer, samtidigt som våra industrier producerar stora volymer. Det har lett till ett starkt resultat. Men vi ser samtidigt att utvecklingen påverkas av stor global osäkerhet på grund av pandemin. Vi fortsätter därför att fokusera på det vi kan påverka och jobbar hårt varje dag för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft

 

Flera satsningar under kvartalet Södra har under det andra kvartalet gjort flera större satsningar i linje med koncernstrategin för att fortsätta skapa hållbar och lönsam tillväxt.

Under maj månad tog Södra över driften av Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk och förstärkte därmed industristrukturen. Det nya sågverket och impregneringsverket ligger i en geografi längs E4 där Södra har stabil råvaruförsörjning. Förvärvet förbättrar virkesavsättningen i ett prioriterat område, ökar Södras kapacitet och stärker samtidigt kunderbjudandet till svensk bygghandel. Södra har också under perioden upprättat nya partnerskap för att utveckla satsningarna på textilåtervinning och på bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket.

Södras program för att stärka den interna effektiviteten – kallat Effektivitet i världsklass – har fortsatt och ska förbättra resultatet med en miljard kronor fram till 2024. Arbetet belyser hela värdekedjan.

 

Framtiden ser också ljus ut, menar koncernchefen.

– Utsikterna på marknaden ser goda ut i närtid, men osäkerheten är stor kring den framtida prisutvecklingen för våra huvudprodukter. Vi gör flera strategiska förflyttningar och investeringar för att gynna ägarvärdet för våra 53 000 medlemmar. Samtidigt finns en underliggande efterfrågan på skogsbaserade produkter i den pågående klimatomställningen, vilket gör att utsikterna på lång sikt bedöms vara goda, säger Lotta Lyrå.

– Det är i osäkra tider som kraften i Södramodellen visar sig. Den ger våra medlemmar del av vinsten som skapas i vår industri och vi kan säkra långsiktig avsättning för medlemmarnas råvara år efter år. Ett marknadsmässigt virkespris är en viktig förutsättning för detta. Vi behöver därför ha örat mot omvärlden och fortsätta vara lyhörda för marknadens signaler.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 827 MSEK (69) och avspeglar den goda prisbilden på sågade trävaror.

Affärsområdenas resultat andra kvartalet 2021 Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 61 MSEK (51). Resultatförbättringen är en effekt av stärkta marginaler.

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 662 MSEK (250). Resultatförbättringen beror på en betydligt starkare prisnivå, medan dollarkursen inverkade negativt.

Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till på −43 MSEK (−73). Det förbättrade resultatet förklaras av en positiv utveckling för SunPine.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11