23948sdkhjf

Björkens kan få ökat värde

Björken är vårt tredje vanligaste trädslag, men trots att landets björkar växer med 15 miljoner kubikmeter om året är det bara en bråkdel av stammarna som blir något mer högförädlat än massa- och brännved. Grace Jones vid Linnéuniversitet har i sin avhandling, via avkommeförsök, studerat virkesegenskaper hos vårtbjörk och glasbjörk, samt effekter på virkeskvaliteten i blandskog med gran och björk.

I en ny avhandling i skogsindustriella produktionssystem har Grace Jones, doktor i skogsindustriella produktionssystem vid institutionen för skog och träteknik, tittat på hur man kan få fram bättre virkesegenskaper hos björk, bland annat med hjälp av genetisk förädling, modern mätteknik och hur kvalitetsegenskaperna påverkas av skogsskötsel. Förhoppningen är att den ökade kunskapen kan göra björkskogen mer eftertraktad och i förlängningen inspirera till nya produkter och användningsområden.

– Målet med avhandlingen är att få upp ögonen för björken som högkvalitativt material, säger Grace Jones. Svensk björk försummas ofta under skogsvårdsaktiviteter, vilket resulterar i stockar med lågt värde. Resultaten i avhandlingen kommer att vara av intresse för skogsförvaltare som vill odla björk, eller välja björkbestånd, för massiva träprodukter som till exempel golv och möbler.

För att mäta bland annat hårdhet, styvhet och fiberriktningar i träet, har Grace Jones använt sig av ett flertal icke destruktiva mätmetoder. Med dessa moderna mättekniker behövs endast små träprover för att dra slutsatser om resten av stammen, och några av metoderna kräver inga ingrepp alls. Mätmetoderna skadar inte trädet, och det kan fortsätta växa efteråt.

– Mätningarna ger svar på bland annat hur träet kommer att böja sig, hur slagtåligt det är och vilka fiberegenskaper materialet har.
Grace Jones forskning är en del av FRAS (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige), ett gemensamt forskningsprojekt för Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk. FRAS vill bidra till att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa skogsskötseln till dagens och framtidens behov och förutsättningar. Detta sker i nära samarbete med skogsnäringen i regionen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062