23948sdkhjf

Holmen köper Martinsons

Blir storaktör inom träbygg

Holmen har tecknat avtal om att förvärva Martinsons, en av Sveriges ledande aktörer inom sågade och förädlade trävaror. Köpeskillingen uppgår till en miljard kronor för hundra procent av aktierna. Förvärvet nästan fördubblar Holmens försäljning av trävaror till drygt tre miljarder kronor, samtidigt som det flyttar fram positionerna inom träbyggnation och ger Holmen möjlighet att förädla merparten av råvaran från egna skogar i egen industri.

Martinsons utgörs av två välinvesterade sågverk i norra Sverige med en omfattande förädling av trävaror för skandinavisk träbyggnation samt en projektverksamhet för uppförande av kompletta stommar av KL-trä och limträbalkar till bland annat kontor, idrottsarenor och flerfamiljshus. Antalet anställda uppgår till 470 personer där flertalet sysselsätts inom förädlingsverksamheten.

– Martinsons är ett mycket välskött familjeägt bolag som byggt upp ett starkt varumärke och lyckats växa med bra lönsamhet. Som vår största timmerkund har vi följt deras utveckling under lång tid och imponerats av hur de utvecklat en ledande position inom det hållbara träbyggandet i Sverige. Med vårt stora skogsinnehav i ryggen ser vi fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och bidra till ett ökat träbyggande, vilket är en del av lösningen på klimatutmaningen, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen.

– Holmen har mött alla våra högt ställda förväntningar på en ny ägare. Det är ett stabilt bolag med kraft att utveckla, men lika viktigt för oss har varit det genuina intresset för de kunskaper och erfarenheter som finns inom vår verksamhet. Att vi hittat en ägare med en företagskultur som vi tror kommer att fungera utmärkt tillsammans med det vi byggt upp känns särskilt bra, säger Lars Martinson, koncernchef och en av ägarna i Martinsons.

Det större sågverket, Bygdsiljum, kommer efter pågående investeringar kunna producera 500 000 kubikmeter trävaror per år medan den årliga produktionen i Kroksjön uppgår till drygt 100 000 kubikmeter. Bygdsiljum tillverkar även KL-trä och limträbalkar medan Kroksjön förädlar trävaror genom kapning, hyvling, målning, impregnering och fingerskarvning. Den årliga konsumtionen av timmer uppgår till en miljon kubikmeter vilket motsvarar Holmens årliga skörd av timmer i norra Sverige.

– De senaste åren har vi investerat för att succesivt öka förädlingen och försäljningen mot svensk bygghandel. Martinsons kompletterar vårt utbud väl och stärker vår position på marknaden. Efterfrågan på förädlade trävaror, inte minst KL-trä och limträbalkar, ökar och med ett stigande intresse för träbyggande ser vi stora möjligheter att utveckla affären vidare, säger Johan Padel, affärsområdeschef Trävaror, Holmen.

Martinsons omsättning uppgick 2019 till 1,8 miljarder kronor, där 1,1 miljarder kronor kom från försäljning av sågade och förädlade trävaror, 0,3 miljarder från större träbyggnadsprojekt och resterande del från försäljning av biprodukter och virkeshandel. Martinsons underliggande resultat före avskrivningar uppgick 2019 till 157 miljoner kronor och rörelseresultatet till 99 miljoner kronor. Förvärvet finansieras från befintliga lånefaciliteter och förväntas bidra positivt till vinsten per aktie från tillträdet, vilket väntas ske under fjärde kvartalet.

Affären förutsätter att Holmen erhåller godkännande från berörd konkurrensmyndighet, något som förväntas bli klart under hösten.

Holmens trävaruaffär omsatte 2019 1,7 miljarder kronor och resultatet före avskrivningar uppgick till 159 miljoner kronor. Produktionen sker vid tre anläggningar, Bravikens sågverk med en produktionskapacitet om 600 000 kubikmeter efter nyss genomförda investeringar, Iggesunds sågverk med en kapacitet om 400 000 kubikmeter och Linghem om knappt 100 000 kubikmeter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109